Ưu tiên hoàn thành hạ tầng cho 800 lô tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Sở Tài Nguyên – môi trường; UBND H.Long Thành; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung tối đa các phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiền độ hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, trong đó ưu tiên hoàn thành hạ tầng (điện, nước, giao thông…) của 800 lô phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc giai đoạn ưu tiên (1.810 ha) và các cơ sở tôn giáo để xây dựng nhà cửa, cơ sở tôn giáo ngay sau khi nhận mặt bằng.

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên – môi trường, UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan thực hiện cắm mốc ngoài thực địa cho 800 lô tái định cư phục vụ bố trí cho các hộ dân thuộc giai đoạn ưu tiên và các cơ sở tôn giáo để bàn giao mặt bằng theo đúng quy định.

Quốc Khánh

Đánh giá: Ưu tiên hoàn thành hạ tầng cho 800 lô tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

ZALOFacebook0983766502