Tuyên truyền chính sách pháp luật để triển khai sân bay Long Thành

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở tài nguyên và môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tích cực triển khai công tác tập huấn, tuyên truyền chính sách pháp luật để triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 13436 ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về tập huấn tuyên truyền, phổ biến chủ trương và triển khai chính sách pháp luật để thực hiện dự án sân bay Long Thành Sở tài nguyên và môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh biên soạn Tài liệu tập huấn, tuyên truyền chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm Dự án, trình Sở Tư pháp thẩm tra.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 183 ngày 18/01/2019, ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai tại Thông báo số 2027 ngày 26/02/2019, Sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai đã hoàn thành việc xây dựng 02 tập tài liệu: Tài liệu tập huấn Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và Sổ tay tuyên truyền Chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Ngày 27/3/2019, Sở tài nguyên và môi trường đã có Văn bản số 1846 trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận nội dung và số lượng in ấn 02 tập tài liệu nêu trên và đã được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3606 ngày 02/4/2019. Sở tài nguyên và môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp Nhà xuất bản Đồng Nai lập các thủ tục theo quy định để tiến hành in ấn với số lượng 500 cuốn tài liệu tập huấn và 5.500 cuốn sổ tay tuyên truyền.

Sau khi hoàn tất công tác in ấn, Sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 114 ngày 25/4/2019 và Văn bản số 2728 ngày 26/4/2019 để thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự các buổi tập huấn, tuyên truyền. Nội dung được phân theo 08 mục với các báo cáo viên là đại diện của Sở tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, các báo cáo viên là đại diện của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nêu trên đã tập huấn, tuyên truyền phân theo 08 mục chính, bao gồm: Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tập huấn, tuyên truyền về quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc Dự án; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư.

Trong đó, ngày 04/5/2019, tại Hội trường UBND huyện Long Thành, Sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND huyện Long Thành tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia triển khai thực hiện Dự án với số lượng 275 người thuộc các phòng ban, đoàn thể của huyện Long Thành.

Tiếp đó, từ ngày 06/5/2019 đến ngày 14/5/2019, Sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai cũng đã phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND huyện Long Thành, UBND 06 xã: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bàu Cạn tổ chức 07 Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến chính sách pháp luật để triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn các ấp với 1.476 hộ gia đình, cá nhân tham dự.

Qua các buổi Hội nghị tuyên truyền, Sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai đã ghi nhận khoảng 90 lượt ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành. Sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai cũng đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị theo từng nhóm vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ; bố trí tái định cư; đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Sau khi người dân có ý kiến, đại diện Sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai và các Sở, ngành liên quan đã trả lời cụ thể từng thắc mắc cho người dân. Sau các hội nghị, đa số người dân tham dự đều đồng tình với chủ trương thực hiện Dự án và mong muốn sớm biết giá bồi thường cụ thể, thời điểm nhận tiền bồi thường, tái định cư, hỗ trợ đào tạo nghề để ổn định cuộc sống. Nhìn chung, công tác tuyên truyền đã có tác động tích cực đến người dân trong vùng Dự án, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Theo lãnh đạo Sở tài nguyên và môi trường Đồng Nai, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng nguyện vọng của người dân trong vùng Dự án, tránh tình trạng lợi dụng chính sách; Sở tài nguyên và môi trường kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị có liên quan cần xem xét, giải quyết một số ý kiến của người dân về mức diện tích tối thiểu của khu tái định cư 80m² là quá nhỏ, thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà 05 tháng không đủ để người dân xây nhà.

Bên cạnh đó, Sở tài nguyên và môi trường cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể về trường hợp đủ điều kiện tách hộ khẩu theo quy định của pháp luật về cư trú để làm căn cứ bố trí tái định cư “hộ phụ”. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự trong vùng Dự án.

Ngoài ra, Sở tài nguyên và môi trường còn kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND huyện Long Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm bằng nhiều hình thức như: tiếp tục phát tài liệu cho các hộ dân chưa tham dự hội nghị tuyên truyền, niêm yết tại các trụ sở UBND xã, các điểm sinh hoạt khu dân cư, treo băng-rôn, áp-phích tại nơi công cộng…

Tường Tú

Đánh giá: Tuyên truyền chính sách pháp luật để triển khai sân bay Long Thành

ZALOFacebook0983766502