Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 8 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 8 tháng đầu năm 2018

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn 8 tháng đầu năm 2018 tính đến ngày 20/8/2018 là 1,2 tỷ USD, đạt 142% so với cùng kỳ năm 2017 (849,3 triệu USD), đạt 120% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 79 dự án với tổng vốn 585 triệu USD; 70 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 622,7 triệu USD.

Về lĩnh vực đầu tư: Các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường… Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp…

Về quốc gia: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu thuộc các quốc gia Châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc… Ngoài ra còn có các quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều dự án với tổng vốn đầu tư lớn như: British Virgin Islands, Đức,…

Lũy kế đến ngày 20/8/2018 trên địa bàn tỉnh có là 1.831 dự án với tổng vốn đầu tư 33,07 tỷ USD, trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.352 dự án tổng vốn 27,96 tỷ USD; 479 dự án thu hồi tổng vốn 5,11 tỷ USD. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, 03 quốc gia dẫn đầu theo thứ tự là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

Một số dự án tiêu biểu trong 8 tháng đầu năm 2018

*. Dự án cấp mới:

– Dự án CÔNG TY TNHH KCC (VIỆT NAM NHƠN TRẠCH) (Singapore) tại KCN Nhơn Trạch 6, vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD;

– Dự án CÔNG TY TNHH HI KNIT (Hàn Quốc) tại KCN Nhơn Trạch 6A, vốn đầu tư đăng ký 40 triệu USD;

– Dự án CÔNG TY TNHH AIR MANUFACTURING INNOVATION VIỆT NAM (Hà Lan) tại KCN Giang Điền, vốn đầu tư đăng ký 33 triệu USD;

– Dự án CÔNG TY TNHH DH LOGISTIC PROPERTY VIỆT NAM (Singapore) tại KCN Lộc An – Bình Sơn, vốn đầu tư đăng ký 32 triệu USD;

*. Dự án tăng vốn:

– Dự án Nhà máy BOSCH GASOLINE SYSTEMS – HCP (Hà Lan) tại KCN Long Thành với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 71 triệu USD;

– Dự án Nhà Máy Sản Xuất Công Ty Cao Su Kenda (Việt Nam) tại KCN Giang Điền tỉnh Đồng Nai với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 56 triệu USD;

– Dự án Cty CP Dược Phẩm OPV (Singapore) tại Biên Hòa II với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 47,7 triệu USD;

– Dự án Cty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam (Nhật Bản) tại KCN Long Đức với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 47 triệu USD;

– Dự án Cty TNHH Hyosung Việt Nam (Hàn Quốc) tại KCN Nhơn Trạch 5 với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 36 triệu USD.

Phòng KtĐN

Đánh giá: Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 8 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ZALOFacebook0983766502