Tin mới về khu tái định cư sân bay Long Thành

Ngày 6/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Đính kèm: Quyết định số 1386/QĐ-UBND)

Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 1303/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án thành phần có cấu phần xây dựng thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. (Đính kèm: Thông báo 1303/TB-UBND)

Khu tái định cư sân bay Long Thành Ngày 19-03-2020

Ngày 16/03/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Lộc An quản lý để đầu tư xây dựng Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An và xã Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. (Đính kèm: Quyết định số 787/QĐ-UBND)

Ngày 03/03/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Đính kèm: Quyết định số 623/QĐ-UBND)

​Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh của các công trình: tuyến thoát nước từ trạm xử lý nước thải nằm dọc theo lô cao su ra suối Ông Quế; đường giao thông, thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng-viễn thông các tuyến đường D1, D18, N23, N39 thuộc dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An-Bình Sơn. (Đính kèm: Quyết định số 600/QĐ-UBND)

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu III – Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. (Đính kèm: Quyết định số 527/QĐ-UBND)

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4431/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công Bình Thuận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Lộc An tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Một vài điểm lưu ý trong văn bản 1303/TB-UBND

– Yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dụng tỉnh tập trung triển khai lập hồ sơ thủ tục các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và phân khu 3 khu tái định cư Bình Sơn trong đó đặc biệt ưu tiên để sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dụng dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn trong tháng 04/2020.

– Yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dụng tỉnh làm việc cụ thể với UBND huyện Long Thành, Sở tài nguyên và môi trường xác định, lựa chọn khoảng 500 lô tái định cư để tổ chức cắm mốc, ưu tiên triển khai xây dựng hạ tầng để bố trí, di dời các hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án (1810ha đồng thời xác định hạng mục, công trình cấp bách (trường học, trạm y tế, chợ,..) thuộc dự án hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để lập hồ sơ, sớm triển khai xây dựng đảm bảo đồng bộ để phục vụ tốt khi người dân về ở. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trong tháng 02/2020)

Ai quan tâm xem chi tiết văn bản 1303/TB-UBND phía trên nha. Xin cảm ơn

Đánh giá: Tin mới về khu tái định cư sân bay Long Thành

ZALOFacebook0983766502