Thu hút 903 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và đầu tư, trong gần 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Đồng Nai đã thu hút được 903 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, đạt hơn 93% kế hoạch năm và tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 54 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 420 triệu USD; 49 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 482 triệu USD.

Dẫn đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai trong những tháng đầu năm là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Đức…Trong đó, có 4 dự án cấp mới có tổng vốn lớn, như: Dự án Công ty TNHH Hi Knit (Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A có vốn đầu tư đăng ký 40 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Air Manufacturing Innovation Việt Nam (Hà Lan) tại Khu công nghiệp Giang Điền có vốn đăng ký 33 triệu USD; Dự án Công ty TNHH DH Logistic Property Việt Nam (Singapore) tại Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn có vốn đăng ký 32 triệu USD và Dự án Công ty TNHH Kolmar Việt Nam (Nhật Bản) tại KCN Long Đức có vốn đăng ký gần 30 triệu USD.

Như vậy, tính đến cuối tháng 6-2018, Đồng Nai đã thu hút khoảng 1.335 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 28 tỷ USD. Các dự án thu hút phần lớn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Hương Giang

Đánh giá: Thu hút 903 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

ZALOFacebook0983766502