Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 13024/UBND-THNC về việc triển khai Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Đính kèm: Văn bản số 13024/UBND-THNC )

Thu Hằng

Đánh giá: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

ZALOFacebook0983766502