Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Đồng Nai

Thành phố Biên Hoà – ​Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4385/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Biên Hoà. (Đính kèm: Quyết định số 4385/QĐ-UBND) Thành phố Long Khánh – Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND về việc … Continue reading Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Đồng Nai