Phê duyệt giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

​Ngày 17/4/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các xã: Suối Trầu, Cẩm Đường , Bàu Cạn). (Đính kèm: Quyết định số 1214/QĐ-UBND) (phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các xã: Long An, Long Phước, Bình Sơn). (Đính kèm: Quyết định số 1213/QĐ-UBND)

​Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: Quyết định số 2992/QĐ-UBND)

1. Mục đích định giá đất và các thông tin về khu đất định giá:

a) Mục đích định giá đất: Xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các xã: Suối Trầu, cẩm Đường, Bàu Cạn), tỉnh Đồng Nai.

b) Các thông tin về khu đất định giá:
Diện tích đất định giá: Diện tích 1.737 ha.
Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn, đất nông nghiệp.

2. Phê duyệt kết quả định giá đất bồi thường như sau:
Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các xà: Suối Trầu – cấm Đường – Bàu Cạn), như sau:

Xem chi tiết giá đất bồi thường sân bay Long Thành khu vực Suối Trầu – Cẩm Đường – Bàu Cạn – Xem chi tiết khu vực Long An – Long Phước – Bình Sơn

Khi nào thì được đền bù

Khi nào có quyết định thu hồi đất từ cơ quan nhà nước.

Đây là mẫu kiểm kê tài sản của bạn khi thu hồi, hình ảnh mang tính chất minh họa

Thông tin địa chỉ liên hệ với ban chỉ đạo, tổ công tác liên quan đến sân bay Long Thành

Đánh giá: Phê duyệt giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

  1. Vỏ đình minh Chánh
    ★★★★☆

    Xin nhà nước hổ trợ cho nhân dân chúng tôi theo giá bồi thường là đc : ví dụ đất ở VT4 có giá là 180 nhà nước cho thêm 2 lần 180× 3 = 540 /1sào thì nhân dân chúng tôi đồng ý ! Ở đây nhà nước cho thêm 2 lần nhưng theo khung đóng thuế : 180 + ( 110× 2) = 400 Như vậy vậy quá thấp Nhân dân chúng tôi khổ rồi ! Kính xin nhà nước xem xét để nâng giá đất cho ng dân

ZALOFacebook0983766502