Lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 4-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp về việc lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp.

Theo mục tiêu, quy hoạch là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh sử dụng trong hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Quy hoạch tỉnh đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực hiện các đột phá phát triển; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn; bảo đảm công khai minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế – xã hội – môi Trường.

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2532/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hội đồng quy hoạch tỉnh Đồng Nai thông qua nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. (Đính kèm: Thông báo 2532/TB-UBND)

Thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 2030, tầm nhìn 2050

Nội dung chính quy hoạch gồm: phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển của Đồng Nai; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn của tỉnh; quan điểm, mục tiêu lựa chọn phương án phát triển; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh; lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế – xã hội; lập phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và phát triển kết cấu hạ tầng; phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện

Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện: phương hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; phòng chống thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng danh mục dự án của tỉnh theo thứ tự ưu tiên; giải pháp về nguồn lực để thực hiện quy hoạch; định hướng phát triển một số khu vực trọng điểm.

Sau khi nghe Sở Kê hoạch – đầu tư báo cáo về công tác lập đề cương quy hoạch và các sở, ngành, địa phương góp ý, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu đơn vị soạt thảo xem xét thêm vấn đề phát triển văn hóa để Đồng Nai hướng tới xây dựng tỉnh có bản sắc văn hóa riêng; tính toán việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển năng lượng theo hướng xanh, sạch. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành chủ động công việc để kịp tiến độ.

Quốc Khánh

Đánh giá: Lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 1. Huỳnh Hữu Châu
  ★★★★☆

  Phường Tân Hạnh Biên Hòa Đồng Nai quy hoạch treo bao nhiêu lâu rồi sao không thấy loại bỏ vậy

 2. Thanh Phúc
  ★★☆☆☆

  A
  Tân tiến con nhiều chỗ quy hoạch treo 30 năm k thấy nơi gì

 3. Phạm Văn Hưng
  ★★★★★

  quy hoạch phải chi tiết sát với thực tiễn, có thể chia ra nhiều giai đoạn ngắn hạn,chung hạn và dài hạn. chứ quy hoạch không sát với tình hình sử dụng đất thì hiệu quả sẽ rất khó quản lý gây ra rất nhiều hệ lụy.

ZALOFacebook0983766502