Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, Vĩnh Cửu

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Đông việt và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

Tại Quyết định số 3448/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh thay mặt UBND tỉnh ký ngày 23/9/2020 giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Khu đất này đã được UBND huyện Vĩnh Cửu xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể: UBND tỉnh chấp thuận giao cho Công ty Cổ phần Nông sản Đông việt 64.670,9m2 đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án Khu dân cư theo quy hoạch. Đồng thời, giao cho Ủy ban nhân huyện Vĩnh Cửu 32.995,4m2 đất thuộc dự án trên để đầu tư nhằm bố trí tái định cư.

Cụm công nghiệp xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu​

Cũng tại Quyết định 3448/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu và Công ty CP Nông sản Đông Việt chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường… theo pháp luật hiện hành.

Được biết, dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch nêu trên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngọc Đức

Đánh giá: Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An, Vĩnh Cửu

  1. Nguyen an ninh
    ★★★★☆

    Toi da xem du an rat dep , khi nao du an hoan thanh

    1. Nam Đô Land

      Xin lỗi anh, bên em không có bán đất dự án này

ZALOFacebook0983766502