Đồng Nai: Thu hút trên 1,848 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Tin từ Sở Kế hoạch – đầu tư, tính đến ngày 17-12, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là hơn 1,848 tỷ USD, tăng 85% so với kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 122 dự án với tổng vốn 1.005,3 triệu USD; 100 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 843,2 triệu USD.

Kinh tế Đồng Nai tiếp tục khởi sắc

Năm 2019, Đồng Nai kỳ vọng lập kỷ lục mới về xuất siêu

Các dự án thu hút có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, thân thiện môi trường… Các dự án điều chỉnh vốn có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô, chuyển địa điểm thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện, tăng vốn đầu tư và vốn góp…

Lũy kế đến nay, Đồng Nai có là 1.874 dự án với tổng vốn đầu tư 33,71 tỷ USD; trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.378 dự án, tổng vốn 28,5 tỷ USD và 496 dự án thu hồi với tổng vốn 5,19 tỷ USD.

Đánh giá: Đồng Nai: Thu hút trên 1,848 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

ZALOFacebook0983766502