Đồng Nai rà soát tiến độ GPMB sân bay Long Thành

Ngày 2-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ chì buổi làm việc với UBND huyện Long Thành, cùng các sở, ngành về tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là Sân bay Long Thành).

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên – môi trường và UBND huyện Long Thành hiện chưa chặt chẽ công việc thực hiện còn lúng túng; khối lượng công việc do UBND huyện Long Thành thực hiện là quá chậm so với tiến độ chung. Cụ thể, đến nay vẫn chưa tổ chức tuyên truyền được cho người dân xuất bản đồ kỹ thuật địa chính mới đạt 18% đối soát thực địa đạt 15,9%.

Đồng Nai rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay quốc tế Long Thành

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu UBND huyện Long Thành phải tổ chức lại hoạt động của Hội đồng bồi thường thực hiện dự án, công việc triển khai theo dạng song song không chờ đợi tổ chức tuyên truyền ngay đến các hộ dân trong vùng dự án.

Đối với Sở Tài nguyên môi trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đến ngày 15-5-2019 phải xuất xong bản đồ kỹ thuật địa chính cho UBND huyện Long Thành. Trên bản đồ thể hiện cụ thể ranh thu hồi đất, đặc biệt phải liên kết giữa bản đồ cũ với bản đồ mới. Sở cần cử cán bộ có nghiệp vụ giỏi xuống thực hiện công việc mẫu trong quá trình đi đối soát bản đồ và thực địa phải có người dân tham dự.

Đánh giá: Đồng Nai rà soát tiến độ GPMB sân bay Long Thành

ZALOFacebook0983766502