Đồng Nai: Mở rộng Khu công nghiệp Suối Tre thêm 2,3ha

UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin chủ trương mở rộng Khu công nghiệp (KCN) Suối Tre với diện tích 2,3ha tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn sẽ quan tâm: Cho thuê nhà xưởng KCN Suối Tre, Đồng Nai

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, KCN Suối Tre có quy mô gần 150ha (trong đó có 96ha là đất công nghiệp), được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 cụm công nghiệp Suối Tre 1, Bảo Vinh, Suối Tre 2, do Cty CP Sonadezi An Bình làm Chủ đầu tư tại xã Suối Tre và xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. KCN có tổng mức đầu tư đăng ký trên 400 tỷ đồng, với tính chất là KCN tập trung, kinh doanh đa ngành.

Đến nay, KCN Suối Tre đã đạt tỷ lệ lấp đầy 97% với 18 dự án, trong đó 11 dự án đang hoạt động, 04 dự án đang triển khai xây dựng, 03 dự án chưa triển khai. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 và đang triển khai giai đoạn 3 (cụm công nghiệp Suối Tre 2), dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018.

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng KCN được duyệt, phạm vi tiếp giáp giữa KCN với trục đường Lê A có bố trí dải cây xanh cách ly quy mô diện tích gần 2,3ha (trước đây là hành lang lưới điện dọc theo đường Lê A) hiện các hộ dân sinh sống, hình thành khu ở tự phát, không đảm bảo mỹ quan đô thị, mỹ quan KCN và an ninh, trật tự khu vực.

Chính vì vậy, trong chương trình phát triển đô thị Long Khánh, Cty CP Sonadzi An Bình thống nhất hỗ trợ kinh phí cải tạo, chỉnh trang khu vực cây xanh cách ly nêu trên. Tuy nhiên, phạm vi dải cây xanh này nằm ngoài ranh giới KCN Suối Tre nên kinh phí thực hiện không hạch toán được vào chi phí đầu tư của Dự án KCN Suối Tre.

Do đó, UBND thị xã Long Khánh và Cty CP Sonadezi An Bình thống nhất kiến nghị bổ sung phần diện tích đất cây xanh cách ly giữa KCN Suối Tre với Đường Lê A, diện tích 2,3ha vào trong ranh giới KCN (mở rộng KCN). Đồng thời, chuyển đổi chức năng sử dụng đất một phần đất cây xanh tập trung của KCN thành đất công nghiệp đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn hiện nay.

Khu vực dự kiến mở rộng diện tích 2,3ha thuộc quy hoạch đất cây xanh cách ly giữa KCN Suối Tre với Đường Lê A có khoảng 107 hộ dân cần thực hiện giải tỏa, trong đó có 72 hộ dân xây dựng nhà ở (chiếm 40% – chủ yếu nhà ở cấp IV), còn lại là đất nông nghiệp.

Theo Nghị định 82/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định thành lập KCN thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.

Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, cân nhắc phương án mở rộng quy mô diện tích KCN Suối Tre đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thị xã Long Khánh đã được phê duyệt.

Đồng thời, phù hợp với những định hướng đang được nghiên cứu tại Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị xã Long Khánh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, cũng phải đạt được sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân trong khu vực dự kiến mở rộng.

Cao Cường

Đánh giá: Đồng Nai: Mở rộng Khu công nghiệp Suối Tre thêm 2,3ha

ZALOFacebook0983766502