Đồng Nai đề xuất hệ số giá đất năm 2020

Ngày 27-2, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở ngành để thống nhất nội dung dự thảo quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đầu năm 2020, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về Bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024. Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ thì các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải xây dựng thêm hệ số điều chỉnh giá đất và ban hành áp dụng vào ngày 1-1 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 1-10 hàng năm.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hùng cho biết, do bảng giá đất của tỉnh mới ban hành từ tháng 1-2020, đã tăng 1,5-3 lần so với đầu năm 2019, các sở ngành đều thống nhất năm nay sẽ xây dựng hệ số giá đất là 1. Như vậy giá đất được áp dụng với những trường hợp trên sẽ không thay đổi so với bảng giá đất mới ban hành. Thế nhưng, muốn hệ số giá đất này đưa ra áp dụng phải thông qua HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Có thể bạn sẽ quan tâm: Bảng giá đất Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 được thông qua

Hệ số điều chỉnh giá đất là để xác định giá đất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tất cả các loại đất theo từng vị trí, tuyến đường, khu vực cho phù hợp. Mục đích là để tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Vi Quân​

Đánh giá: Đồng Nai đề xuất hệ số giá đất năm 2020

ZALOFacebook0983766502