Đồng Nai công bố quy hoạch vào tháng 3/2022

Công bố quy hoạch tỉnh Đồng Nai vào tháng 3/2022 – Đây là mốc thời gian được UBND tỉnh đưa ra trong kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đưa ra các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành việc lập, trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ lập quy hoạch; tổ chức nghiên cứu xây dựng các nội dung quy hoạch; nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề xuất để tích hợp trong quy hoạch tỉnh; xây dựng báo cáo tổng hợp quy hoạch; xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh để các cấp, các ngành tham gia xây dựng các hợp phần quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Quy hoạch tỉnh có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Công bố quy hoạch tỉnh Đồng Nai vào tháng 3/2022

ĐNRTV

Đánh giá: Đồng Nai công bố quy hoạch vào tháng 3/2022

  1. Hứa Tấn Phong
    ★★★★★

    Rất hữu ích cho người dân trong việc xây dựng và mua bán

ZALOFacebook0983766502