Đồng nai chốt 3 phương án di dời KCN Biên Hòa 1

Ðể Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa I sau khi chuyển đổi thực sự trở thành Trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại với hạ tầng đồng bộ, yêu cầu đặt ra cho đề án là phải điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển thực tế trong khu vực.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, hiện đã có 3 phương án chuyển đổi được đưa ra để chọn lựa. Phương án 1 là sẽ đấu giá quyền sử dụng đất và tỉnh có nguồn vốn lớn để tiến hành giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nhằm có đất sạch đấu giá. Phương án 2 là thực hiện đấu thầu dự án để chọn nhà đầu tư. Phương án 3 là xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ giao thẳng dự án cho Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi).

Được biết, đến thời điểm này, KCN Biên Hòa I đã có quy hoạch 1/2.000 và đang tiến hành làm quy hoạch 1/500. Hiện dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I triển khai khá chậm.

UBND tỉnh yêu cầu cân nhắc kỹ 3 phương án xem phương án nào hiệu quả nhất thì lựa chọn. Tuy nhiên, nếu chọn phương án 1 sẽ nhanh di dời được các doanh nghiệp ô nhiễm môi trườ̀̀ng.

UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai phải sớm gặp gỡ các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I thông báo thời hạn phải đóng cửa di dời, giới thiệu cho doanh nghiệp nơi chuyển đến, giá đất ở nơi sẽ tới để họ có sự chuẩn bị trước. Đồng thời, công bố rộng rãi để mọi người dân trên địa bàn biết về quy hoạch 1/2.000 của KCN Biên Hòa I.

Được biết, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 7,6 nghìn tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 2,5 nghìn tỷ đồng, chi phí hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gần 1,3 nghìn tỷ đồng, còn lại là một số chi phí khác.

Theo lộ trình, đề án sẽ chia làm 3 giai đoạn thực hiện và sẽ hoàn thành vào năm 2025. Tổng diện tích đất có thể kinh doanh toàn dự án là hơn 161 ha. Dự kiến, Khu trung tâm hành chính tỉnh sẽ di dời về đây.

Hiện tại, KCN Biên Hòa I đang có 82 doanh nghiệp thuê đất. Trong đó, phần lớn các doanh nghiệp vẫn còn thời hạn thuê đất từ 20-33 năm. Số lao động trong KCN sẽ nghỉ việc khi các công ty di dời khoảng 11 nghìn người. Dự án nói trên đang gặp một số khó khăn về chính sách hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp phải di dời, thủ tục đầu tư dự án, xử lý diện tích đất công…

Theo http://diza.dongnai.gov.vn

Đánh giá: Đồng nai chốt 3 phương án di dời KCN Biên Hòa 1

ZALOFacebook0983766502