Đồng Nai cam kết bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2020

Trong 9 tháng của năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước mới đạt gần 50%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tác Đồng Nai cũng chậm, trong đó có dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Năm 2019, vốn đầu tư công tỉnh được giao là hơn 18,8 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương trên 7,2 ngàn tỷ đồng và vốn Chính phủ cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là gần 11,5 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn của địa phương đến hết tháng 8-2019, giải ngân đạt 40,8% kế hoạch. Còn nguồn vốn cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành mới giải ngân được 2%.

Nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công ở Đồng Nai chậm là do một số chủ đầu tư lập hồ sơ chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài… Tuy nhiên, tỉnh cam kết đến tháng 10-2020 sẽ bàn giao mặt bằng hơn 1.800 hécta khu vực ưu tiên. Phần còn lại hơn 3.190 héc ta cũng sẽ hoàn thành công tác bồi thường trong năm 2020.

Theo ĐNRTV

Đánh giá: Đồng Nai cam kết bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2020

ZALOFacebook0983766502