Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 173 thửa tương đương hơn 190 hécta đất công

Ngày 18-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã chủ trì Hội nghị triển khai quản lý khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh.

Hiện quỹ đất công do UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh quản lý, sử dụng hơn 28,7 ngàn thửa, tương đương với hơn 13 ngàn hécta. Ngoài ra, tỉnh cũng giao 149 khu đất công có diện tích hơn 700 hécta cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác. Riêng quỹ đất của các nông, lâm trường do 15 đơn vị đang quản lý, sử dụng trên 240 ngàn hécta.

Theo Phương án Quản lý và khai thác, sử dụng quỹ đất công đã được UBND tỉnh phê duyệt sẽ tiếp tục giao UBND cấp xã quản lý, sử dụng gần 4 ngàn hécta hiện do UBND cấp xã quản lý, sử dụng; thu hồi hơn 1 ngàn hécta để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác; xử lý tranh chấp, lấn chiếm.

Đối với đất đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ lập thủ tục đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất đối với 173 thửa tương đương hơn 190 hécta. Cũng theo phương án này, sẽ giao cho các nông, lâm trường tiếp tục sử dụng gần 239 ngàn hécta; giải quyết tranh chấp, lấn chiếm hơn 788 hécta và bàn giao cho địa phương quản lý gần 1,9 ngàn hécta.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh cũng yêu cầu các địa phương phải có kế hoạch triển khai thực hiện phương án quản lý và khai thác quỹ đất công. Trong đó, phải tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý xong tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất công và chấm dứt các hợp đồng cho thuê, mượn không đúng mục đích trước năm 2020.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiến hành kê khai đăng ký và rà soát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý chặt chẽ quỹ đất công. Trong quá trình rà soát, kê khai nếu phát hiện thêm các diện tích đất công chưa được thống kê thì tiến hành bổ sung vào quỹ đất công.

Hương Giang

Đánh giá: Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 173 thửa tương đương hơn 190 hécta đất công

ZALOFacebook0983766502