Đấu giá 23,4ha đất tại xã Bình Sơn, Long Thành

​Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3827/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 23,4ha tại xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: Quyết định số 3827/QĐ-UBND)

Phương án về giá đất
– Giá đất ở tại nông thôn (khu dân cư đô thị mới): 7.511.182 đồng/m2
– Giá đất thương mại, dịch vụ thời hạn 50 năm: 3.755.591 đồng/m2

Đánh giá: Đấu giá 23,4ha đất tại xã Bình Sơn, Long Thành

ZALOFacebook0983766502