Đất giấy tay ở dự án sân bay Long Thành

​Để đảm bảo tiến độ chung và thực hiện đúng các quy định của pháp luật những trường hợp đất cho tặng, thừa kế, chuyển nhượng bằng “giấy tay” trong khu vực dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành sẽ được phân loại để xử lý.

Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, địa phương vẫn đang thực hiện rốt ráo công tác giải phóng mặt bằng phục cho việc triển khai dự án xây dựng sân bay Long Thành. Tuy nhiên, khó khăn thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân là các trường hợp cho tặng, thừa kế, chuyển nhượng đất bằng giấy tay.

Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất H.Long Thành cũng đang thực hiện phân loại đối với các trường hợp đất cho tặng, thừa kế, chuyển nhượng bằng “giấy tay”. Cụ thể, đối với đất “giấy tay” hiện có 2 dạng chính là tách trọn thửa đất và “giấy tay” cắt thửa, phần lớn là các trường hợp được cho, tặng. Sau khi thực hiện phân loại, đơn vị báo cáo để xin ý kiến các sở, ngành trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp nay.

Ông Nguyễn Hồng Quế, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN-MT) cho rằng, giấy tay 2 bên tự ký với nhau mà không có xác nhận nào của cơ quan chức năng nên việc giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ rất khó khăn, đặc biệt là liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và xét tái định cư.

Ngoài ra, nếu thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ cho những trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy tay cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Bởi, lúc đó, các cơ quan chức năng bắt buộc phải thực hiện lại cac công tác đo đạc, kiểm đếm để xử lý.

Hiện nay, đối với các trường hợp đất “giấy tay” thuộc dự án sân bay Long Thành, các cơ quan chức năng cho rằng không thể có một “mẫu số chung” để xử lý mà chỉ có thể phân loại để xử lý. Các trường hợp đất giấy tay phải phân loại ra từng trường hợp cụ thể để xử lý. Khi xử lý phải kết hợp giữa thực tế và các quy định của pháp luật để thực hiện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng cho rằng, UBND H.Long Thành cần phân loại hồ sơ đối với các trường hợp đất cụ thể để xử lý. Những trường hợp dễ, đơn giản thì xử lý sớm, những trường hợp phức tạp cần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để hướng dẫn xử lý. Trường hợp cần thiết, UBND tỉnh sẽ có văn bản xin ý kiến các bộ, ban ngành hướng dẫn xử lý..

Phan Anh

Đánh giá: Đất giấy tay ở dự án sân bay Long Thành

ZALOFacebook0983766502