Công bố quy hoạch 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Về việc công bố quy hoạch 2 tuyến giao thông kết nối dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Giao thông – vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên – môi trường, UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan rà soát việc thực hiện công bố quy hoạch, cắm mốc, cập nhật quy hoạch sử dụng đất, công bố thông tin rộng rãi trên ĐNAILIS và các phương tiên thông tin đại chúng để dễ theo dõi, giám sát, tránh xảy ra xây dựng trái phép dẫn đến khó khăn trong quản lý, giải phóng mặt bằng sau này.


Vi Quân

Đánh giá: Công bố quy hoạch 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

ZALOFacebook0983766502