Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành

Sáng 6-11, UBND H.Long Thành tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 8 cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1,8 ngàn ha) phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.

UBND H.Long Thành tiếp tục thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 8 cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành

Trong đợt 8, UBND H.Long Thành sẽ tổ chức chi trả 150 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 136 hộ gia đình, cá nhân. Như vậy sau 8 đợt, đến nay UBND H.Long Thành đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 898 hộ gia đình, cá nhân với số tiền khoảng 1,8 ngàn tỷ đồng.

Chi trả hơn 1,8 ngàn tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành

Trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng có khoảng 630ha đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân. Đối với số hộ dân còn lại, hiện nay các cơ quan chức năng của H.Long Thành đang gấp rút giải quyết các thủ tục liên quan đến hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, UBND H.Long Thành cũng sẽ thực hiện các đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực còn lại của dự án sân bay Long Thành trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Phạm Tùng

Đánh giá: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành

ZALOFacebook0983766502