Chạy nước rút cho quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

​Hiện nay, 9 huyện và 2 thành phố trong tỉnh Đồng Nai đang nhanh chóng hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2021-2030, dự kiến sẽ làm xong và trình UBND tỉnh Đồng Nai phê phê duyệt vào dịp cuối năm 2020.

Đồng Nai hiện quy hoạch 1.866 dự án trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh. Trong đó, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sẽ là tiền đề để thực hiện các quy hoạch khác.

Phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất

Trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND tỉnh Đồng Nai đã phân ra từng giai đoạn để thực hiện các dự án. Tỉnh đã thống nhất trong thời gian tới tất cả các quy hoạch khác đều phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để làm, do đó quy hoạch sử dụng đất chưa được phê duyệt thì các dự án không thể thực hiện tiếp.

Hiện nay, các huyện, và thành phố đã thuê đơn vị tư vấn, gấp rút làm quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn tới và thời gian bắt buộc phải hoàn thành trong giữa quý IV-2020 để kịp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường Nguyễn Tuấn Anh cho biết, đến cuối năm 2020, nếu quy hoạch sử dụng đất của các địa phương chưa hoàn thành để trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Vì không có quy hoạch sử dụng đất rất nhiều dự án trên các lĩnh vực đều phải ngưng lại để đợi.

Cũng theo ông Tuấn Anh, quy hoạch sử dụng đất chậm trễ sẽ kéo theo việc tỉnh không có cơ sở để giao kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho các dự án. Do đó, Sở Tài nguyên- môi trường đã yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện nhanh việc quy hoạch sử dụng đất.

Rút ngắn thời gian cho các dự án

Năm 2019, UBND tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm kê đất đai trên địa bàn Đồng Nai và từ kết quả trên các địa phương biết rõ hiện trạng đất đai và việc triển khai các dự án trong những năm qua. Từ cơ sở đó, các địa phương sẽ thấy việc phân bổ đất đai trên các lĩnh vực của thời gian qua đã phù hợp hay chưa, còn những vướng mắc gì để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 10 năm tới đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Những dự án quy hoạch nhiều năm chưa triển khai và không còn thích hợp nữa có thể hủy bỏ hoặc thay đổi. Đồng thời, các huyện, thành phố sẽ bổ sung thêm đất đai cho những lĩnh vực giai đoạn tới sẽ phát triển mạnh như: chuyển đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ, đất hạ tầng kỹ thuật, đất công nghiệp, cụm công nghiệp, đất du lịch…

Trong các buổi làm việc với sở ngành, địa phương về đất đai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các địa phương rà soát thật kỹ và cập nhật đầy đủ trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. “Nếu làm tốt công tác quy hoạch lần này, quá trình triển khai các dự án, công trình rất thuận lợi, không mất nhiều thời gian chờ đợi điều chỉnh quy hoạch” – Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Quy hoạch sử dụng đất được xem là nền tảng nếu được làm tốt sẽ giúp cho tỉnh, địa phương, doanh nghiệp và người dân rút ngắn thời gian thi công các công trình, dự án. Các công trình sớm hoàn thành đi vào khai thác góp phần lớn trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và tỉnh, vùng.

Vi Quân

Đánh giá: Chạy nước rút cho quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

ZALOFacebook0983766502