Cam kết khởi công Khu tái định cư sân bay Long Thành trong tháng 4

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai xây dựng 2 khu tái định cư thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Trong báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã nêu rõ chi tiết công tác triển khai công việc từ khi dự án được phê duyệt cho đến nay và tiến độ sẽ hoàn thành. Không chỉ vậy, UBND tỉnh cũng đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ khởi công dự án Khu tái định cư sân bay Long Thành trong tháng 4 năm nay.

Vì sao chậm triển khai hạ tầng 2 Khu tái định cư?

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018, ngay lập tức UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 13435/KH-UBND ngày 06/12/2018, trong đó xác định tiến độ công việc và phân công cụ thể cho từng Sở, ngành, đơn vị có liên quan. Hàng tuần, các Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đều nghe báo cáo cụ thể công việc để chỉ xử lý các vướng mắc cũng như đôn đốc tiến độ phần việc của mình phụ trách và hàng tháng Ban chỉ đạo của tỉnh họp nắm tổng thể công việc xử lý những khó khăn phát sinh.

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vấn đề khó khăn đòi hỏi cần phải có thời gian để xử lý, cụ thể như: Điều chỉnh tuyến thoát nước thải ngoài ranh Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Qua khảo sát phải điều chỉnh Tuyến nước thải Khu tái định cư là phù hợp, dẫn đến điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo nghiên cứu khả thi, phát sinh khối lượng gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến kéo dài thời gian triển khai lập hồ sơ dự án.

Không chỉ vậy, vấn đề thay đổi Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ cũng tác động đến việc triển khai của dự án. Cụ thể, ngày 14/8/2019, Chính phủ ban Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực ngày 01/10/2019 và Bộ Xây dựng ban hành 10 Thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 15/2/2020. Mặc dù Bộ Xây dựng có văn bản số 2639/BXD-KTXD ngày 07/11/2019 đồng tình với kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai cho xử lý theo đơn giá và định mức theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP ban hành ngày 25/3/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, qua rà soát có một số định mức, chi phí quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP cao hơn quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Trong khi đó, để ban hành định mức và đơn giá theo quy định Nghị định số 68/2019/NĐ-CP phải mất thời gian từ 3 – 5 tháng nên kéo dài thời gian lập dự toán các dự án thành phần có cấu phần xây dựng.

Sẽ kỷ luật các tổ chức, cá nhân để ảnh hưởng tiến độ chung dự án

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã nêu rõ, tỉnh đã tích cực và chủ động trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt triển khai 4 dự án thành phần có cấu phần xây dựng thuộc 2 Khu tái định cư: Lộc An – Bình Sơn và Phân khu 3, Khu tái định cư Bình Sơn. Tuy nhiên, một số nguyên nhân khách quan nêu trên dẫn đến kéo dài thời gian lập hồ sơ dự án. Để đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai 2 Khu tái định cư phục vụ di dời dân dự án sân bay Long Thành và kiên quyết xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để ảnh hưởng tiến độ chung dự án sân bay Long Thành. Đồng thời cam kết khởi công dự án Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn trong tháng 4-2020, hoàn thành hạ tầng trong năm 2020 để di dời các hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án (1.810ha), bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng (giai đoạn 1) sân bay Long Thành vào đầu năm 2021.

B​áo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Thủ tướng Chính Phủ – K.Giới

Theo kế hoạch triển khai, đối với 5 gói thầu ưu tiên đến cuối tháng 2 này Sở Xây dựng thẩm định dự toán điều chỉnh của 5 hạng mục ưu tiên này và cuối tháng 2 UBND tỉnh phê duyệt dự toán điều chỉnh. Từ đầu tháng 3 đến nửa cuối tháng 4-2020 (48 ngày) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu, khoảng 23-4 sẽ tổ chức khởi công xây dựng và hoàn thành các gói thầu ưu tiên vào tháng 12 năm nay. Đối với các gói thầu thi công xây dựng còn lại tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự kiến khởi công xây dựng vào giữa tháng 5-2020 và hoàn thành vào tháng 12 năm nay.

Về việc bàn giao đất tái định cư cho người dân và các tổ chức xây dựng nhà ở, xây dựng công trình tôn giáo dự kiến vào khoảng tháng 8-2020 (sau khi khởi công các gói thầu ưu tiên khoảng 120 ngày).

Khắc Giới

Đánh giá: Cam kết khởi công Khu tái định cư sân bay Long Thành trong tháng 4

ZALOFacebook0983766502