Bốc thăm đợt 3 suất tái định cư sân bay Long Thành

Sáng 10-3, UBND H.Long Thành đã tổ chức bốc thăm đợt 3 suất tái định cư dự án Sân bay Long Thành cho 128 hộ dân, trong đó có 86 hộ được phê duyệt mới và 42 hộ chuyển từ đợt 2 sang. Ở 2 đợt trước đó huyện Long Thành đã tổ chức cho 164 hộ bốc thăm nhận suất tái định cư, như vậy, đến nay đã có gần 300 hộ bốc thăm nhận đất tái định cư dự án Sân bay Long Thành.

Được biết, tổng hồ sơ xét duyệt tái định cư đã chuyển UBND xã Bình Sơn là 1.724 hộ. Đến nay, Hội đồng xét tái định cư cấp xã đã tổ chức xét duyệt được 573 hộ (số còn lại UBND xã Bình Sơn đang rà soát và tổ chức xét duyệt). Trong đó, 348 hộ được Hội đồng bồi thường dự án đã xét duyệt đủ điều kiện để bốc thăm nhận đất.

Theo quy hoạch, khu tái định Lộc An – Bình Sơn rộng 282 ha, được bố trí 5.002 lô tái định cư. Tại đây còn xây dựng 11 công trình xã hội như trường học, UBND xã, trung tâm văn hóa xã. Ngoài ra còn có 3 cơ sở tôn giáo, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 30 ngàn người. Tất cả người dân nằm trong dự án sân bay Long Thành bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì được bố trí tại đây.

Các hộ dân tham gia bốc thăm suất tái định cư

Phan Anh

Đánh giá: Bốc thăm đợt 3 suất tái định cư sân bay Long Thành

ZALOFacebook0983766502