Lý do không vào được app DNAI.LIS

Ứng dụng tra cứu thông tin đất đai, quy hoạch tỉnh Đồng Nai do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai phát hành App DNAI.LIS đã bị giả mạo. Hiện sở đã tạm dừng ứng dụng này, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an điều tra, làm rõ Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai; Công an tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông về việc xuất hiện ứng dụng DNAI.LIS giả mạo gây hiểu nhầm cho người sử dụng. Trong văn bản nêu rõ, hiện nay Sở đã phát hiện trên chợ ứng dụng của CH Play của Google có một ứng...