Xây dựng thị xã Trảng Bom giai đoạn 2020 – 2025

Huyện Trảng Bom ​được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2016, đô thị loại IV năm 2019, huyện Trảng Bom đang đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là thị xã trong 5 năm tới. Nền tảng cho thị xã Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu cho biết, những năm qua, nhờ sự nỗ lực, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Trảng Bom đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng. Năm 2019, thị trấn Trảng Bom được công nhận là đô thị loại IV. Đây...