Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. (Đính kèm: Quyết định số 1194/QĐ-UBND ) Tổ chức hệ thống đô thị, điểm dân cư, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính huyện Long Thành. Tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh. Định hướng phát triển không gian...