Ưu tiên hoàn thành hạ tầng cho 800 lô tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Sở Tài Nguyên – môi trường; UBND H.Long Thành; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung tối đa các phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiền độ hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, trong đó ưu tiên hoàn thành hạ tầng...