5 vị trí đất không được đăng ký hộ khẩu từ ngày 1/7

Một vài lưu ý khi mua nhà đất trong 5 khu vực được nêu trong Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1/7/2021) sẽ không được đăng ký thường trú, tạm trú nên cần lưu ý. Đây là điểm mới trong Luật Cư trú 2020. Điều 23 quy định 5 địa điểm không được đăng ký thường trú mới, gồm: Chỗ nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, giao thông, thuỷ lợi, đê điều; chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép hoặc xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện; chỗ ở...