Long Hưng

Giá:
2.700.000.000 đ
Khu Vực Quan Tâm:
khu dân cư Long Hưng
Diện tích:
100 m2
Mã KH:
KH-3564
Thời gian cập nhật:
01/04/2022
Ghi chú:

Đất nền thuộc khu2 khu đô thị long hưng DT 5*20 . Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh dân cư sinh sống hiễn hữu.