Cần bán 5 Sào Bảo Bình Cẩm Mỹ Đồng Nai

Giá:
95 đ
Khu Vực Quan Tâm:
Bảo Bình Cẩm Mỹ Đồng Nai
Diện tích:
5 m2
Mã KH:
KH-3599
Thời gian cập nhật:
19/05/2022
Ghi chú:

5 Sào Bảo Bình CẩM Mỹ Đồng Nai
Cách nhựa 500M – đã rào lưới B40
Giá: 950tr/1 sao
Alo: 0332.093.764 Vy Nắm Chủ