Bán đất Xuân Lộc Đồng Nai. Số tờ 3 thửa 13, 14, 24

Giá:
7.000.000.000 đ
Khu Vực Quan Tâm:
Xuân Lôc-Đồng Nai
Diện tích:
24000 m2
Mã KH:
KH-2129
Thời gian cập nhật:
16/07/2020
Ghi chú:

Đất trồng cây hàng năm, thích hợp phân lô, sinh thái vườn, trang trại…
Số tờ: 3. Số thửa: 13, 14, 24
Vị trí: Xuân Thành, Xuân Lộc Đồng Nai
Liên hệ 0943410365