Diện tích tách thửa tối thiểu tại Đồng Nai

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu tách thửa của tỉnh Đồng Nai mới nhất.

Quyết định công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất tại Đồng Nai theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 19/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ban hành kèm theo Quyết định này là nội dung thủ tục, quy trình tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm thủ tục, quy trình, mẫu đơn và phiếu yêu cầu tách thửa).

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long khánh, Thành phố Biên Hòa; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trung tâm hành chính công tỉnh và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm: Quyết định số 2095/QĐ-UBND

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đồng Nai: Căn cứ: 03/2018/QĐ-UBND

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Đồng Nai

Lưu ý:

– Thửa đất thuộc địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20 m thì thửa đất hình thành sau tách thửa phải có chiều rộng ≥ 5 m.

– Đối với thửa đất thuộc các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới

Đánh giá: Diện tích tách thửa tối thiểu tại Đồng Nai

 1. Sơn
  ★★★★☆

  Tôi muốn mua một lô đất trồng cây lâu năm sỗ chung 60m2 y định sau này sẽ lên thổ cư vậy tôi mua lô này sau này có ảnh hưởng gì về pháp lý k

  1. Nam Đô Land

   Về mặt pháp lý thì không có gì hết thưa anh, chỉ là sổ chung thì sau này anh lên thổ cư nó hơi rắc rối mà thôi.

 2. long
  ★★★★☆

  e có miếng đất mua 2009 đt 119m2 đất trồng cây lâu năm, giờ quy hoạch lên đất ơ nông thôn mới kết hợp với trông cây hàng năm, vậy e muốn làm nhà có được không

  1. Nam Đô Land

   Trước tiên là mình xin đất lên thổ cư kế đó xin giấy phép xây dựng

 3. Phương
  ★★★★☆

  Mình đang tìm hiểu mua 1 nền đất nộng nghiệp sổ chung đồng sở hữu ở Thống Nhất – Đồng Nai, đất đã quy hoạch đất ở, cho mình hỏi có cách nào để tách sổ riêng được không ạ

  1. Nam Đô Land

   Diện tích tách tối thiểu của cơ quan nhà nước quy định, bên chủ đất đồng ý làm hồ sơ tách thửa lên cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định.

09677329111900636895