Chuyển nhượng đất đai cần giấy tờ gì?

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? Các bước chuyển nhượng đất ra sao? thủ tục sang tên quyền sử dụng đất có dễ không? Thì sau đây mình xin (chia sẻ lại của bên stnmt dong nai) Nếu ai đã từng làm rồi thì cũng không quá rắc rối như một đống chữ phía dưới. Đa số khi mình đi mua đất thì bên môi giới sẽ hỗ trợ mình làm việc này, nhưng mình cũng nên tham khảo qua cho biết.

Một số lưu ý khi sang nhượng đất đai hay sang tên sổ đỏ

* Chú ý: Khi chưa công chứng thì không nên xuống tiền 100% nhé.

Thứ nhất về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quy định tại điều 188 luật Đất đai 2013 như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp.

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Sang tên Sổ đỏ là thủ tục quan trọng khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Người dân có thể tự thực hiện việc sang tên theo hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ trong bài viết dưới đây.

* Lưu ý thủ tục sang tên sổ đỏ / thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Thủ tục sang tên Sổ đỏ là thủ tục đăng ký biến động đất đai, nhà ở khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai.

Tuy nhiên, để có đầy đủ thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định thì trước tiên phải công chứng, chứng thực hợp đồng và kê khai nghĩa vụ tài chính.

Quy trình quyền sử dụng đất

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Theo đó khi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người sử dụng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy kể cả trường hợp có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa làm thủ tục để được cấp thì cũng chưa được phép chuyển nhượng mà phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước.

Thứ hai về hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

” 3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Theo đó, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai thì hai bên phải thành lập hợp đồng chuyển nhượng có công chứng chứng thực.

Thứ ba về trình tự thực hiện chuyển đổi đất đai

Bước 1: Hai bên sẽ đến văn phòng công chứng thành lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành công chứng chứng hợp đồng. Khi đi thì mình sẽ mang theo: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , sổ hộ khẩu của hai bên, đối với trường hợp người mua đã kết hôn thì có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, còn chưa thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ thực hiện việc sang tên sổ đỏ gồm:

– Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản do bên mua ký)

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản do bên bán ký.

– Hợp đồng công chứng đã lập (01 bản chính)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

– CMND + Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

– Đối với trường hợp cho tặng, thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân.

– Thời hạn có thông báo nộp thuế: 10 ngày Sau khi có thông báo thì người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Bước 3: Kê khai hồ sơ sang tên. Hồ sơ sang tên sổ đỏ gồm:

– Đơn đề nghị đăng ký biến động (do bên bán ký); Trong trường hợp có thoả thuận trong hợp đồng về việc bên mua thực hiện thủ tục hành chính thì bên mua có thể ký thay.

– Hợp đồng chuyển nhượng; hợp đồng tặng cho; hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (bản gốc)

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản gốc)

– Bản sao CMND + Sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng.

– Thời hạn sang tên: Theo quy định của pháp luật

Bước 4: Nộp đủ lệ phí theo quy định và nhận sổ đỏ.

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Như vậy, căn cứ theo Điều 95, luật Đất đai 2013 thì thời hạn “sang tên sổ đỏ” sẽ là không quá 30 ngày làm việc.

Tuy nhiên, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 tại Điều 61, khoản l quy định “l) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;”

Như vậy, nghị định số 43 hướng dẫn chi tiết luật đất đai 2013 quy định rõ về thời gian sang tên sổ đỏ chỉ trong vòng 10 ngày làm việc.

Sang tên sổ đỏ bao nhiêu tiền?

Lệ phí sang tên sổ đỏ gồm:

Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp.

Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp).

Lệ phí cấp sổ đỏ tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Phí công chứng khi thực hiện thủ tục sang tên nhà đất: Căn cứ thông tư liên tịch số: 08/2012/TTLT-BTC- BTP của Bộ tư Pháp – Bộ tài chính mức phí công chứng được quy định như sau:

Dưới 50 triệu đồng (50 nghìn).

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng (100 nghìn).

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng (0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch).

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng (01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng).

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng (2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng).

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng (3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng).

Trên 10 tỷ đồng (5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)

Như vậy, căn cứ vào giá trị của hợp đồng hoặc giá trị tài sản khi giao dịch mà bạn có thể tính ra được phí công chứng khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ là bao nhiêu.

Nguồn tham khảo: Báo Tài nguyên và môi trường, Sang tên sổ đỏ cần những giấy tờ gì ?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng mua bán, sang nhượng, chuyển nhượng đất đai mới nhất năm 2019. Mẫu giấy mua bán, sang nhượng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai theo mẫu mới nhất 2019.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất là mẫu văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà được thực hiện để hợp thức hóa việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất sau khi có sự đồng ý giữa bên mua và bên bán. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở sẽ được lập khi đã có sự đồng ý của bên mua và bên bán trong giao dịch mua bán nhà đất. Mẫu hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất được sử dụng khi người sở hữu đất, nhà ở muốn trao lại quyền sử dụng đất, nhà ở cho người khác. Đây sẽ là mẫu văn bản giấy tờ thỏa thuận cần thiết nhất giữa 2 bên mua – bán nhà đất và được lập khi 2 bên đã thỏa thuận xong các điều khoản mua bán.

Hợp đồng chuyển nhượng – mua bán bất động sản, nhà đất phải soạn thảo như thế nào? Cần có những điều khoản gì để không bị rủi ro cho mình? Làm thế nào để an toàn cho mình? Làm thế nào để không bị vi phạm pháp luật và hợp đồng có giá trị pháp lý?….

Tải về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tải về hợp đồng mua bán đất
Tải về hợp đồng mua bán đất viết tay
Tải về giấy mua bán đất
Tải về Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Tải về Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ)
Tải về Đơn khiếu nại về đất đai
Tải về Mẫu 09/ĐK Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Tải về Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ
Tải về Mẫu danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
Tải về Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
Tải về Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai
Tải về TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
Tải về TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
Tải về DANH SÁCH CÔNG KHAI NHÀ ĐẤT Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất
Tải về mẫu đơn xin xác nhận tình trạng độc thân
Mẫu đơn cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ

Căn cứ Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, khi người dân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị, trong đó phải có đơn theo mẫu (mẫu dùng chung cho cả hai trường hợp và cơ quan có thẩm quyền chỉ tiếp nhận hồ sơ khi đơn được ghi theo Mẫu số 10/ĐK)

Tải về Mẫu đơn xin cấp đổi Sổ đỏ – Mẫu số 10/ĐK

Mẫu Đơn xin thông tin đất đai và hướng dẫn cách viết

Khi mua nhà đất hiện nay chứa nhiều rủi ro như: Đất thuộc quy hoạch, đất đang bị thế chấp…Để tránh những rủi ro đó, khi mua cần tìm hiểu rõ thông tin. Dưới đây là đơn xin thông tin đất đai và hướng dẫn cách viết.
Tải về Đơn xin thông tin đất đai

Tải về Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại đô thị

Đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội

Cán bộ, công chức, đối tượng chính sách được vay vốn để mua nhà ở xã hội cần chuẩn bị hồ sơ vay vốn gồm: Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng mua nhà ở xã hội, giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở…

Tải về Đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội

Lưu ý khi viết hợp đồng chuyển nhượng:

– Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản được công chứng, chứng thực và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai. Tuy nhiên, nếu một bên của hợp đồng là công ty kinh doanh bất động sản thì hợp đồng không cần công chứng vẫn có hiệu lực pháp lý.

– Trong hợp đồng này, cần đảm bảo các điều khoản cơ bản như: Thông tin của các bên; Giải thích thuật ngữ; Đối tượng của Hợp đồng; Giá bán và phương thức thanh toán; Thời hạn bàn giao nhà và hồ sơ; Bảo hành nhà ở; Quyền và nghĩa vụ của các bên; chuyển giao quyền và nghĩa vụ; Vi Phạm Thị Hợp đồng và trách nhiệm của các bên; Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng; Các trường hợp bất khả kháng; Cam kết của các bên; Luật áp dụng và phương thức giải quyết tranh chấp; Ngôn ngữ Hợp đồng; Hiệu lực Hợp đồng…

– Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

+ Điều kiện đầu tiên mà người sử dụng phải đáp ứng nếu muốn chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đó là phải có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Đây cũng đồng thời là điều kiện làm phát sinh nhiều quyền lợi khác của người sử dụng như: tặng cho, thế chấp, góp vốn kinh doanh…

+ Quy định của Luật Đất đai năm 2013 về điều này được ghi nhận như sau: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận” (khoản 1 Điều 168). Khi đã đảm bảo điều kiện là “có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất”, người chuyển nhượng còn cần phải đảm bảo thêm các điều kiện sau mới có thể thực hiện việc chuyển nhượng:

– Đất là đối tượng của Quyền sử dụng đất được chuyển nhượng hiện không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên làm tài sản đảm bảo thi hành án;

– Đất vẫn đang trong thời hạn sử dụng;

+ Luật Đất đai năm 2013 có quy định cụ thể về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

(a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

(b) Đất không có tranh chấp;

(c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

(d) Trong thời hạn sử dụng đất.Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất nếu có đầy đủ các điều kiện đã nêu trên thì có thể thực hiện quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, góp vốn bằng Quyền sử dụng đất… tuy nhiên điều cần lưu ý tiếp theo là việc chuyển nhượng phải được ghi nhận dưới dạng văn bản là Hợp đồng, với nội dung rõ ràng bao gồm các thông tin cơ bản như:

(i) Thông tin của bên chuyển nhượng & bên nhận chuyển nhượng;

(ii) Thông tin về thửa đất là đối tượng của việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất;

(iii) Nội dung thỏa thuận giữa các bên: diện tích chuyển nhượng, phương thức thanh toán, thời gian chuyển nhượng …;

(iv) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

(v) Điều khoản giải quyết tranh chấp;

(vi) Hiệu lực của hợp đồng;

(vii) các thỏa thuận khác (nếu có).Pháp luật quy định rõ ràng về việc chuyển nhượng phải được thể hiện dưới hình thức văn bản, vì vậy đây cũng là một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng Quyền sử dụng đất.

– Công chứng/chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:Công chứng/chứng thực hợp đồng chuyển nhượng là một điều kiện bắt buộc đối với hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, để việc chuyển nhượng có hiệu lực, được pháp luật bảo vệ, đồng thời tránh trường hợp lừa đảo, một mảnh đất mà chuyển nhượng cho nhiều người như trong thực tế vẫn xảy ra. Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau: “Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

(a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

(b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên”. Các bên trong quan hệ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất có thể đến công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng, hoặc chứng thực hợp đồng tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan địa chính.

– Sau khi hoàn thành hoạt động công chứng hợp đồng tại Văn phòng công chứng, cá nhân/tổ chức chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cần thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng tại Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để hoàn tất quá trình chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, tránh rủi ro phát sinh do chậm thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng Quyền sử dụng đất.

Chuyển nhượng đất đai cần giấy tờ gì?

Chuyển nhượng đất đai cần giấy tờ gì?

Giấy CN quyền sử dụng đất, CMND, Hộ Khẩu, Giấy ĐK kết hôn,

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Luật Đất đai 2013 thì thời hạn “sang tên sổ đỏ” sẽ là không quá 30 ngày làm việc

Sang tên sổ đỏ bao nhiêu tiền?

Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp, Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên)

Các bước chuyển nhượng đất ra sao?

Trong bài viết có hình ảnh miêu tả chi tiết

Đánh giá: Chuyển nhượng đất đai cần giấy tờ gì?

 1. Bích liên
  ★★★★☆

  Cho em xin hỏi hồ sơ công chứng sang tên sổ đỏ hết hạn quá 6 tháng giờ em cần gia hạn lại thì làm sao

  1. Nam Đô Land

   Theo Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau:

   1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây:

   a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

   Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

   b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

   Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

   Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án;

   c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

   d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;

   đ) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

 2. Huỳnh
  ★★★★☆

  Nhà mình làm tiệm cầm đồ, mình có cầm 1 sổ đỏ có ra phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhưng giờ mới biết sổ đỏ là giả? Cho mình hỏi giờ mình phải xử lý như thế nào? Sổ đỏ giả sao lúc công chứng tại vp công chứng k phát hiện và mình có thể đòi bồi thường từ vp công chứng k?

  1. Nam Đô Land

   Xin lỗi anh, vấn dề này em không thể hỗ trợ cho anh vì còn ở nhiều khía cạnh khác nhau. Anh vui lòng tìm dến các văn phòng luật sư uy tín dể nhận thêm sự hỗ trợ. Xin cảm ơn

 3. Nhung
  ★★★★☆

  1 nguoi dung ten 2 nha dc ko,

 4. Nguyễn văn kiên
  ★★★★☆

  Cho mình hỏi mình có mua một míng đất mà số chứng minh của họ trong bìa đỏ ko dống với scm hiện tại vì họ đã đổi chứng minh mới mình mua song đi sang tên họ bắt mình đi vao công an sin cái giấy sác minh là đã thay số cm mới như thế có đíng ko ạ

 5. Thảo
  ★★★★☆

  AD cho e hỏi chút: nhà e có 1 miếng đất chia làm 2 e bán 1 miếng còn lại 1 miếng nhưng khi làm sổ đỏ họ lại làm sai miếng nọ sang miếng kia. cho e hỏi h làm lại thì làm ntn ạ

  1. Nam Đô Land

   Thông tin tham khảo: Anh chị vui lòng ra phòng tài nguyên cấp huyện để điều chỉnh và nhờ họ hướng dẫn thủ tục thêm

 6. Đào Nhị Phiên
  ★★★★☆

  Tôi có nhương cho ông Khiên 6,816 m2 =6,816 sào đất thổ canh . Ông Khiên nợ tôi 25 triệu không trả ngày 03/9/2020 tôi đọc trên Luật Việt nam chó chuyên mục ” Chuwanoopj tiền sử dụng đất thì không được sang tên sổ đỏ . Tôi có làm đơn gửi văn phòng quản lý đất đai của huyện nhờ can thiệp thì họ trả lời không thuộc thẩm quyền giải quyết và hướng dẫn tôi về phòng công chứng nơi công chứng hợp đồng chuyển nhượng hướng dẫn thủ tục hủy hợp đồng thì phòng công chứng trả lời hủy hợp đồng phải thỏa thuận 2 bên , chứ một bên không thể hủy hợp đồng được . Theo tôi người mua đẫ cố ý chiếm đoạt tiền của tôi nên họ không hợp tác
  Vậy tôi phải làm gì để được không cho người mua được sang tên sổ đỏ và cần gửi đơn đến cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết theo quy định luật đất đai 2013
  Xin trân tọng cảm ơn

 7. Yem
  ★★★★☆

  5 sao

 8. Nguyễn thị thanh tâm
  ★★★★☆

  Cho e hỏi muốn sang tên sổ đỏ từ mẹ sang con( người mẹ đã mất) cần những giấy tờ gì?

 9. Tiên
  ★★★★☆

  Cho e hỏi khi là hồ sơ chuyển nhuong sang tên xong thì khi ra sở tài nguyên va môi truong bên bán có cần ký tên j ko ạh .

 10. Yến huỳnh
  ★★★★☆

  Dạ cho em hỏi nhà em định mua 1can nhà 7 tỷ nhưng chủ nhà nói chưa có giấy tờ vài tháng nửa mới ra sổ kiu nhà em đưa giấy chưbsg minh hộ khẩu công chứng ra thoi r tự sáng tên cho nhà em v có đúng k ạ

 11. Phạm văn nhất
  ★★★★★

  E đag chuẩn bị mua 1 miếng đất , e đã kết hôn , luật sư cho e hỏi là khi đi công chứng có cần cả 2 người đi không ạ hay chỉ cần chồng đi ký thôi ạ , vì bọn e mua ở xa đi lại không tiện .mong luật sư tư vấn giúp ạ

 12. Lê anh đào
  ★★★★☆

  Dạ cho em hỏi giúp là em và chồng em ( chưa đăng ký kết hôn ) hiện tại đang sống ở Anh quốc thì có thể người trong gia đình mang hộ chiếu photocopy của ca 2 đi làm thủ tục chuyển nhượng đất đai thay thế cho 2 vợ chồng không ah?
  Em cảm ơn a .

  1. Nam Đô Land

   Thông tin tham khảo: Giấy tờ photocopy thì phòng công chứng không cho phép nha chị, còn chưa đăng ký kết hôn thì luật pháp chưa công nhận là vợ chồng nha anh chị. Mà đất hay nhà này ai đứng tên?

 13. Khai Chanh
  ★★★★☆

  Cho hỏi cha tôi chết, mẹ tôi cũng đã chết, tôi muốn làm thừa kế căn nhà mà ba tôi đứng tên, nhưng mà không có giấy đăng ký kết hôn thì có được không a.

  1. Nam Đô Land

   Thông tin tham khảo: Nếu anh chưa kết hốt thì ra xã, phường xin giấy chứng nhận độc thân. Nếu cha mẹ mất mà còn có anh em, mà chưa làm di chúc thì tài sản sẽ phân chia cho mọi người, nếu không có ai nhận tài sản thì cũng làm một đơn xin từ chối quyền nhận tài sản.

 14. Nguyễn Mạnh Hùng
  ★★★★☆

  Cho tôi hỏi: Thời điểm mua đất tôi có hộ khẩu và chứng minh thư số khác (ngoại tỉnh mua đất), bây giờ tôi đã có hộ khẩu khác và CMT khác (tỉnh đã mua đất). Bây giờ tôi muốn bán thì cần thêm giấy tờ gì ngoài các giấy tờ đã nêu (Sổ đỏ, CMT, sổ hộ khẩu hiện tại, …)?

  1. Nam Đô Land

   Sau khi thay đổi các giấy tờ trên, vui lòng cung cấp giấy xác nhận có thay đổi (điều chỉnh), để cơ quan có thẩm quyền họ xem xét

 15. Đỗ vinh quang
  ★★★★☆

  Cha mẹ có cho tôi một mảnh đất 1600 m trong đó có 600 m đất mồ mả ( đây là đất trồng cây hàng năm khác ) đã tra cứu quy hoạch là đất quy hoạch dự phồng nông nghiẹp . Hỏi vậy tui có làm thủ tục chuyển đổi một phần đất thành đất ở để dựng nhà ở , tại vị hiện tại không có nhà , tui phải liên hệ với cơ quan nào , xin cảm ơn

  1. Nam Đô Land

   Thông tin tham khảo: Anh vui lòng liên hệ với văn phòng tài nguyên đất đai khu vực anh, nếu đất anh phù hợp với đất ở, và đủ điều kiện xin chuyển mục đích sáng đất ở thì anh làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Xin cảm ơn

 16. Nguyen
  ★★★★☆

  Em muốn hỏi về việc ra sổ đỏ. Người chủ đất là ông em, nhưng ông đã qua đời cách đây nhiều năm. Trong gia đình co anh em đang ở nuoc ngoài. Nếu gia đình muốn ra sổ đỏ để bán đất thì cần những giấy tờ gì.
  Xin cảm ơn

  1. Nam Đô Land

   Thứ nhất là bà còn hay không? Thứ 2 là có viết lại di chúc hay không? Thứ 2 là sổ (sổ hồng hay giấy tay,…) này hiện tại đang như thế nào?

 17. Phạm văn tới
  ★★★★☆

  Tôi có 1 mảnh đất ở tỉnh Lâm Đồng. Tôi và vợ mới ly hôn. Bây giờ muốn bán mảnh đất đó đi.
  Đã làm và công chứng giấy ủy quyền từ vợ tôi cho tôi.
  Nhưng văn phòng đất lại từ chối. Tôi muốn hỏi điều kiện cụ thể đc không ạ??

  1. Nam Đô Land

   Sau khi ly hôn, làm sao để vợ chồng bán đất?

   Theo Điều 213 Bộ luật Dân sự hiện hành, sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Do đó, mặc dù quan hệ hôn nhân đã chấm dứt nhưng quan hệ tài sản chung vẫn còn tồn tại.

   Bởi vậy, sau khi ly hôn, nếu vợ chồng muốn bán đất thì sẽ thực hiện theo hai tình huống:

   – Nếu hai bên tự thỏa thuận được thì có thể cùng nhau thực hiện bán đất. Bởi quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn (Điều 60 Luật Hôn nhân và Gia đình);

   – Trong trường hợp không thể thỏa thuận được thì gửi yêu cầu đến Tòa án. Khi đó, tài sản chung sẽ được chia đôi nhưng xem xét đến các yếu tố:

   Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
   Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Trong đó, việc vợ, chồng làm việc ở nhà như nội trợ, chăm sóc con cái vẫn được tính là lao động có thu nhập (Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP);
   Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
   Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

   Như vậy, chỉ khi nào chứng minh được công sức đóng góp, hoàn cảnh của từng người, lỗi của mỗi bên khi vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng… thì sẽ có “lợi thế” hơn trong việc phân chia tài sản chung khi ly hôn. Ngược lại, việc chia tài sản sẽ căn cứ vào nguyên tắc “chia đôi”.

 18. Thùy Dương
  ★★★★☆

  Em có làm thủ tục bán nhà, đã đặt cọc xong nhưng do dịch bệnh chưa thể hoàn tất thủ tục nhưng hôm nay em đi làm giất tờ lại đánh rơi mất sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, nhưng bên mua lại không đồng ý hoãn ngày để em làm lại giấy tờ, vẫn yêu cầu theo đúng hợp đồng là 3 ngày nữa phải ra công chứng, nếu không bên em sẽ đền bù hợp đồng mua bán nhà, vậy trường hợp này bên em có thể xin đơn cớ mất để tạm thời thay thế giấy tờ trên để làm thủ tục sang tên hay không ạ? Em cảm ơn

  1. Nam Đô Land

   Xin chào, Vấn đề này anh chị nên thỏa thuận với bên mua và tranh thủ báo mất với công an cấp huyện, mình có thể tham khảo các bước tại đây của Bộ Công An về làm hồ sơ thủ tục

 19. Hoang nguyen
  ★★★★☆

  Cho e hỏi chút là e đi mua đất, mà e bị mất chứng minh gốc. Vây e lên CA huyện xin 1 tờ xác nhận số chứng minh như vậy bên làm bìa người ta có chấp nhận ko ạ

  1. Nam Đô Land

   Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 thì trong hồ sơ công chứng, văn bản, hợp đồng cần phải có bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng. Giấy tờ tùy thân được hiểu là loại giấy tờ xác định đặc điểm và nhận dạng nhân thân của một con người. Trong hoạt động công chứng, giấy tờ tùy thân giúp công chứng viên xác định, nhận dạng đúng chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch.

   Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về CMND có nội dung khẳng định giấy CMND là một loại giấy tờ tùy thân của công dân (theo Điều 1 Nghị định 05/1999/NĐ-CP). Ngoài ra, Hộ chiếu quốc gia cũng có thể được sử dụng thay thế giấy CMND. Hiện tại theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 cũng có quy định, thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt nam.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì chỉ có CMND, thẻ Căn cước công dân và Hộ chiếu mới trực tiếp được coi là giấy tờ tùy thân. Khi bạn muốn thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất tại phòng công chứng thì ngoài việc xuất trình các giấy tờ thể hiện quyền sử dụng đối với tài sản bạn, còn phải xuất trình bản sao của các giấy tờ tùy thân của những người có liên quan trong giao dịch. Nếu bạn không có Hộ chiếu, CMND bị mất thì cần liên hệ với địa phương nơi bạn có hộ khẩu thường trú để đề nghị cấp lại CMND hoặc thẻ Căn cước công dân. Chỉ khi có đủ giấy tờ thì thủ tục chuyển nhượng mới được chấp nhận.

   Theo Luật gia KIM PHƯỢNG

 20. TRẦN VĂN HÃNH
  ★★★★☆

  Tôi đang có dự tính mua một miếng đất , nhưng đất này chưa có sổ đỏ hợp lệ , vì đất này được thông báo là đất riêng lẻ , tức là đất ngày xưa không vào hợp tác , nên bây giờ không làm được quyền sử dụng đất , cho tôi xin ý kiến ạ

  1. Nam Đô Land

   Thông tin tham khảo: Anh cần ra UBND khu vực có đất anh cần mua để biết tình trạng đất và tính hợp pháp nó như thế nào, vì chỉ có khu vực đó mới biết tình trạng đất như thế nào sau đó hãy đưa ra quyết định anh nha

ZALOFacebook0983766502