Loại BĐS:
Giá:
700.000.000 đ
KV Quan Tâm:
trảng bom
Diện tích:
100 m2